دانشجویان رشته نرم افزار و همه ی علاقه مندان به برنامه نویسی وب ، در صورت لزوم می تونید روی مشاوره و کمک رایگان من حساب کنید 😉